Alla on kuvattu koulukäyntejä varten erilaisia esittely kokonaisuuksia joita seura voi tehdä. Koulukäynnit tapahtuu yhteystyössä Lasten liikunnan tuki ry kanssa.  Lajiesittely tehdään pääasiassa 5.-9.-luokkalaisille. Lajiesitelyitä ja -kokeiluja  voidaan tehdä myös vanhemille opiskelijoille kuten ammattioppilaitoksissa opiskeleville.

Lajiesittelyiden kuvaustiedot:

1. Lajiesittely luokkahuone: Amerikkalainen jalkapallo

  • Vetäjinä/Esittelijöinä toimivat seuran valmentajat tai toimihenkilöt
  • Esittely sisältää max 45 min lajjesittelyn luokkahuoneessa
  • Vetäjä(t) esittelevät lajia (lajin perusteita), harrastuksen aloittamista sekä seuran toimintaa
  • Lajiesittely voidaan toteuttaa luokkahuoneessa, jossa on videotykki
  • Soveltuu sekä tytöille että pojille yhteisesti

2. Lajikokeilu: Amerikkalainen jalkapallo

  • Vetäjinä/Esittelijöinä toimivat seuran valmentajat tai toimihenkilöt
  • Esittely sisältää 2 x 45 min lajikokeilun ilman lajivarusteita
  • Vetäjä(t) toimittaa välineet sekä mahd. varusteet.
  • Lajikokeilu voidaan toteuttaa liikuntahallissa.
  • Soveltuu sekä tytöille että pojille yhteisesti

Ajankohta:  Koulujen alkuun (Elo-syyskuu) ja Tammikuu-helmikuu

Yhteyshenkilö: (tigers@hmltigers.fi ) Hämeenlinna Tigers ry